Avgjorte saker

Saker for: Antall saker avgjort i 2017: 42
Dato Saksnr. Innklaget Avgjørelse Saken gjelder Utvalgt sak Saksbeh.
13.03.17 2017/28 Tranøy kommune Trukket
 • Avvisning av leverandør
LIRA
13.03.17 2017/31 Statsbygg Trukket
 • Avvisning av leverandør
 • Avlysning/totalforkastelse
ALBS
01.03.17 2017/19 Romerike Avfallsforedling IKS Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før
 • Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav
SULE
17.01.17 2017/5 Sirkula IKS Trukket
 • Ulovlig direkte anskaffelse
ALBS
13.03.17 2017/7 Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV Brudd på regelverket
 • Feil i/uklart konkurransegrunnlag
 • Ulovlig tildelingskriterium
 • Tildelingsevaluering
 • Avlysning/totalforkastelse
LIRA
27.02.17 2017/4 Stryn kommune Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før
 • Ulovlig direkte anskaffelse
SULE
16.03.17 2017/2 Hyllestad kommune Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før
 • Ulovlig direkte anskaffelse
ELOK
02.02.17 2016/200 Kystverket Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før
 • De generelle kravene i § 5
ALBS
21.02.17 2016/199 Jernbaneverket Ikke brudd på regelverket
 • Avvisning av leverandør
 • Tildelingsevaluering
 • De generelle kravene i § 5
ALBS
27.02.17 2016/198 Helse Midt Norge RHF Ikke brudd på regelverket
 • Ulovlig tildelingskriterium
 • Tildelingsevaluering
 • De generelle kravene i § 5
ELIS
31.01.17 2016/188 Direktoratet for forvaltning og IKT Brudd på regelverket
 • Evaluerings- eller prismodell
 • De generelle kravene i § 5
ALBS
14.03.17 2016/193 Statens vegvesen Brudd på regelverket
 • Tildelingsevaluering
 • Begrunnelse
 • De generelle kravene i § 5
ELIS
18.01.17 2016/181 Buskerud Fylkeskommune Ikke brudd på regelverket
 • Tildelingsevaluering
 • Avvisning av tilbud
ALBS
15.02.17 2016/184 Statens Vegvesen Region Sør Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før
 • Tildelingsevaluering
 • De generelle kravene i § 5
ELOK
13.03.17 2016/175 Fredrikstad kommune Trukket
 • Avlysning/totalforkastelse
LIRA
06.03.17 2016/174 NAV Tiltak Rogaland Trukket
 • Feil i/uklart konkurransegrunnlag
 • Ulovlig tildelingskriterium
 • Tildelingsevaluering
 • Begrunnelse
 • Erstatning
LIRA
19.01.17 2016/172 Målselv kommune Brudd på regelverket
 • Avvisning av leverandør
 • Avvisning av tilbud
 • Habilitet
LIRA
18.01.17 2016/163 Kystverket Ikke brudd på regelverket
 • Avvisning av tilbud
 • De generelle kravene i § 5
 • Avlysning/totalforkastelse
 • Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon
PEAA
20.01.17 2016/164 Nesna kommune Ikke brudd på regelverket
 • Avvisning av tilbud
ELIS
02.01.17 2016/152 Nord-Trøndelag fylkeskommune Avvist - klagefristen er løpt ut
 • Avvisning av tilbud
 • De generelle kravene i § 5
 • Annet
ALBS
28.02.17 2016/161 Forsvarets logistikkorganisasjon Ikke brudd på regelverket
 • Avvisning av leverandør
 • Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav
ELOK
24.01.17 2016/145 Mandal kommune Brudd på regelverket
 • Ulovlig direkte anskaffelse
albs
28.02.17 2016/146 Statens vegvesen Region nord Brudd på regelverket
 • Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav
TOHO
16.03.17 2016/140 Forsvarsbygg Ikke brudd på regelverket
 • Avvisning av tilbud
 • De generelle kravene i § 5
 • Reelle forhandlinger
PEAA
07.03.17 2016/134 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Brudd på regelverket
 • Ulovlig direkte anskaffelse
PEAA
22.02.17 2016/129 Stavanger kommune Brudd på regelverket
 • Tildelingsevaluering
LIRA
06.03.17 2016/118 Helgelandssykehuset HF Brudd på regelverket
 • Avvisning av tilbud
ELOK
01.02.17 2016/97 Hå kommune Brudd på regelverket
 • Ulovlig tildelingskriterium
 • Begrunnelse
 • De generelle kravene i § 5
elok
25.01.17 2016/96 Bergen kommune Avvist - uhensiktsmessig for behandling
 • Evaluerings- eller prismodell
 • Tildelingsevaluering
ELOK
15.02.17 2016/115 Kristiansand kommune Ikke brudd på regelverket
 • Avvisning av leverandør
 • Vedståelse
Utvalgt sak
LIRA
31.01.17 2016/114 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF Ikke brudd på regelverket
 • Avvisning av leverandør
 • Tildelingsevaluering
 • De generelle kravene i § 5
LIRA
22.02.17 2016/111 Bærum kommune Brudd på regelverket
 • Ulovlig tildelingskriterium
 • Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon
SULE
07.02.17 2016/108 Røyrvik kommune Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før
 • Tildelingsevaluering
SULE
25.01.17 2016/106 Statens vegvesen Region nord Avvist - uhensiktsmessig for behandling
 • Ulovlig direkte anskaffelse
 • Annet
ELIS
2016/104 Nesodden kommune
 • Ulovlig direkte anskaffelse
ALBS
20.01.17 2016/101 Stange kommune Brudd på regelverket
 • Tildelingsevaluering
ELIS
01.03.17 2016/93 Lenvik kommune Ikke brudd på regelverket
 • Avvisning av leverandør
 • Tildelingsevaluering
ALBS
28.02.17 2016/100 Luostejok Kraftlag SA og Ymber AS Brudd på regelverket
 • Bruk av rådgiver
 • De generelle kravene i § 5
PEAA
01.03.17 2016/95 Heming IL Ikke brudd på regelverket
 • Ulovlig direkte anskaffelse
Utvalgt sak
PEAA
03.02.17 2016/88 AtB AS Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før
 • Avvisning av leverandør
 • Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav
ELOK
19.01.17 2016/91 Havforskningsinstituttet Brudd på regelverket
 • Tildelingsevaluering
 • Avvisning av tilbud
ALBS
24.01.17 2016/87 Staur Gård AS Ikke brudd på regelverket
 • Ulovlig direkte anskaffelse
PEAA
02.01.17 2016/61 Aure kommune Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før
 • Avvisning av leverandør
 • Tildelingsevaluering
 • De generelle kravene i § 5
 • Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav
ELOK