Avgjorte saker

Saker for: Antall saker avgjort i 2017: 19
Dato Saksnr. Innklaget Avgjørelse Saken gjelder Utvalgt sak Saksbeh.
17.01.17 2017/5 Sirkula IKS Trukket
 • Ulovlig direkte anskaffelse
ALBS
02.02.17 2016/200 Kystverket Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før
 • De generelle kravene i § 5
ALBS
31.01.17 2016/188 Direktoratet for forvaltning og IKT Brudd på regelverket
 • Evaluerings- eller prismodell
 • De generelle kravene i § 5
ALBS
18.01.17 2016/181 Buskerud Fylkeskommune Ikke brudd på regelverket
 • Tildelingsevaluering
 • Avvisning av tilbud
ALBS
19.01.17 2016/172 Målselv kommune Brudd på regelverket
 • Avvisning av leverandør
 • Avvisning av tilbud
 • Habilitet
LIRA
18.01.17 2016/163 Kystverket Ikke brudd på regelverket
 • Avvisning av tilbud
 • De generelle kravene i § 5
 • Avlysning/totalforkastelse
 • Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon
PEAA
20.01.17 2016/164 Nesna kommune Ikke brudd på regelverket
 • Avvisning av tilbud
ELIS
02.01.17 2016/152 Nord-Trøndelag fylkeskommune Avvist - klagefristen er løpt ut
 • Avvisning av tilbud
 • De generelle kravene i § 5
 • Annet
ALBS
24.01.17 2016/145 Mandal kommune Brudd på regelverket
 • Ulovlig direkte anskaffelse
albs
01.02.17 2016/97 Hå kommune Brudd på regelverket
 • Ulovlig tildelingskriterium
 • Begrunnelse
 • De generelle kravene i § 5
elok
25.01.17 2016/96 Bergen kommune Avvist - uhensiktsmessig for behandling
 • Evaluerings- eller prismodell
 • Tildelingsevaluering
ELOK
15.02.17 2016/115 Kristiansand kommune Ikke brudd på regelverket
 • Avvisning av leverandør
 • Vedståelse
LIRA
31.01.17 2016/114 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF Ikke brudd på regelverket
 • Avvisning av leverandør
 • Tildelingsevaluering
 • De generelle kravene i § 5
LIRA
25.01.17 2016/106 Statens vegvesen Region nord Avvist - uhensiktsmessig for behandling
 • Ulovlig direkte anskaffelse
 • Annet
ELIS
20.01.17 2016/101 Stange kommune Brudd på regelverket
 • Tildelingsevaluering
ELIS
03.02.17 2016/88 AtB AS Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før
 • Avvisning av leverandør
 • Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav
ELOK
19.01.17 2016/91 Havforskningsinstituttet Brudd på regelverket
 • Tildelingsevaluering
 • Avvisning av tilbud
ALBS
24.01.17 2016/87 Staur Gård AS Ikke brudd på regelverket
 • Ulovlig direkte anskaffelse
PEAA
02.01.17 2016/61 Aure kommune Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før
 • Avvisning av leverandør
 • Tildelingsevaluering
 • De generelle kravene i § 5
 • Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav
ELOK