Siste avgjorte saker

Dato Saksnr. Innklaget og vedtak
26.11.2014 2013/115

Universitetssykehuset Nord Norge HF

Brudd på regelverket

26.11.2014 2013/110

Rennesøy kommune

Ikke brudd på regelverket

Utvalgt sak

25.11.2014 2014/123

Universitetet i Oslo

Trukket

25.11.2014 2013/132

Fredrikstad kommune

Brudd på regelverket

19.11.2014 2013/116

Bergen Kommune

Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før

Abonner på avgjorte saker Alle saker

Utvalgte saker

Avgjørelse om regelverkets anvendelse på en avtale hvor den offentlige oppdragsgiver er en av flere tjenestemottakere

Spørsmålet i saken var om regelverket om offentlige anskaffelser kom til anvendelse på en avtale hvor kommunen var en av flere tjenestemottakere. Tjenesten som ble levert var utarbeidelse av forslag til områdeplan for Hanasand næringsområde. Kommunen eide en andel av dette området, og forpliktet seg i egenskap av grunneier til å betale 11 % av vederlaget. De øvrige grunneierne betalte 89 % av vederlaget.

Anbudskonkurranse der tildelingsevalueringen var basert på møte med tilbudte konsulenter

Klagenemnda behandlet i sak 2013/103 spørsmål om lovligheten av å gjennomføre møter med tilbudt personell for å vurdere deres kompetanse for utførelsen av oppdraget. Klagenemnda fant at regelverket ikke prinsipielt er til hinder for å benytte møter eller intervju ved anskaffelsen, og at tildelingskriteriet ikke brøt med forhandlingsforbudet. Det ble imidlertid presisert at oppdragsgiver må sikre etterprøvbarhet på en god måte, jf. forskriften § 3-1 (4).

Se alle utvalgte saker

Nytt kontonummer for klagegebyr

KOFA har fra 1.desember kontonummer 7694 05 16966

Fullt hus på KOFAs fagkonferanse

Det var fullt hus på KOFAs fagkonferanse fredag 31. oktober med rundt 250 oppmøtte.

Masteroppgave om offentlige anskaffelser - stipend og skriveplass

KOFA tilbyr også i 2015 masterstipend med skriveplass for jusstudenter som ønsker å skrive innenfor rettsområdet offentlige anskaffelser.

Nyhetsarkiv