Siste avgjorte saker

Dato Saksnr. Innklaget og vedtak
23.09.2016 2016/77

Reno Vest IKS

Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før

22.09.2016 2016/55

Grong kommune

Ikke brudd på regelverket

21.09.2016 2016/50

Kystverket

Ikke brudd på regelverket

21.09.2016 2016/60

Meløy kommune

Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før

20.09.2016 2016/86

Sørlandet sykehus HF

Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før

Abonner på avgjorte saker Alle saker

Utvalgte saker

Tilbydernes evalueringspris skal i utgangspunktet oppgis i begrunnelsen i en lavest-pris konkurranse

Klagenemnda har i sak 2015/143 for første gang vurdert begrunnelsesplikten i en lavest-pris konkurranse, hvor innklagede i tildelingsbegrunnelsen ikke opplyste om evalueringsprisen.

Kontraktsinngåelse basert på en tidligere avlyst konkurranse var en ulovlig direkte anskaffelse

Klagenemnda tok i sak 2016/13 stilling til om en oppdragsgiver hadde adgang til å inngå kontrakt basert på en konkurranse som tidligere var avlyst. Klagenemnda kom til at kontraktsinngåelsen ikke kunne hjemles i den første kunngjøringen, og innklagedes omgjøring av den første avlysningen, og kontraktsinngåelsen med valgte leverandør måtte derfor karakteriseres som en ulovlig direkte anskaffelse.

Se alle utvalgte saker

KOFAs fagkonferanse 2016 er nå fulltegnet

Temaet for årets konferanse er ulovlige direkte anskaffelser og sanksjoneringen av disse. Programmet dekker viktige tema, som blir presentert av...

Nye forskrifter fra 1.januar 2017

Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt tre nye forskrifter om offentlige anskaffelser.

Ny lov om offentlige anskaffelser er vedtatt. Planlagt dato for ikraftredelse er 1.januar 2017.

Bakgrunnen for forslaget til ny anskaffelseslov er tredelt. For det første har EU vedtatt tre nye direktiver om offentlige anskaffelser som skal...

Nyhetsarkiv