Siste avgjorte saker

Dato Saksnr. Innklaget og vedtak
10.04.2014 2013/136

Helse Nord RHF

Ikke brudd på regelverket

08.04.2014 2012/71

Oslo Lufthavn AS

Brudd på regelverket

01.04.2014 2014/17

Karmøy kommune

Ikke brudd på regelverket

01.04.2014 2012/57

Helse Stavanger HF

Ikke brudd på regelverket

01.04.2014 2012/73

Bø kommune

Brudd på regelverket

Abonner på avgjorte saker Alle saker

Utvalgte saker

Unntaket for utvidet egenregi kan også omfatte omvendt vertikalt samarbeid

I sak 2013/99 vurderte klagenemnda om vilkårene for utvidet egenregi var oppfylt ved et såkalt omvendt vertikalt samarbeid, hvor datterselskapet er oppdragsgiver og morselskapet er leverandør.

Stornemndshandsaming av sak som reiste spørsmål om teieplikta si rekkjevidde

Klagenemnda si avgjerd i sak 2012/9 gjaldt Kongsvinger kommune si anskaffing av rammeavtale for konsulenttenester innan prosjektering og byggeleiing. På førespurnad ga kommunen ein av tilbydarane innsyn i klagar sin gjennomsnittlege tilbydde timepris. På dette tidspunktet var det kome inn fleire klagar på konkurransen, og kommunen avlyste seinare konkurransen som følgje av at det var gjort feil som førte til plikt til å avlyse konkurransen. Nemnda kom til at kommunen hadde sakleg grunn til å avlyse konkurransen, og at grunngjevinga for avlysinga var tilstrekkeleg.

Se alle utvalgte saker

Nyhetsbrev 1

Her er årets første nyhetsbrev

Askøy kommune er pålagt gebyr for å nytte uhøveleg lang tid på opphør av ulovleg direkte anskaffing etter klagenemndas gebyrvedtak i sak 2009/246.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har pålagt Askøy kommune gebyr på 150 000 kroner for ulovleg direkte anskaffing av renovasjonstenest...

Gebyr til Frogn kommune for fleire ulovlege direkte anskaffingar

Klagenemnda for offentlige anskaffingar (KOFA) har pålagt Frogn kommune fire gebyr på til saman 453 000 kroner.

Nyhetsarkiv