Siste avgjorte saker

Dato Saksnr. Innklaget og vedtak
22.06.2016 2016/68

Utlendingsdirektoratet

Trukket

16.06.2016 2016/39

Flekkefjord kommune

Brudd på regelverket

15.06.2016 2016/66

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Trukket

14.06.2016 2016/54

NAV Buskerud

Brudd på regelverket

14.06.2016 2016/41

Statens Vegvesen Region Øst

Ikke brudd på regelverket

Abonner på avgjorte saker Alle saker

Utvalgte saker

Tilbydernes evalueringspris skal i utgangspunktet oppgis i begrunnelsen i en lavest-pris konkurranse

Klagenemnda har i sak 2015/143 for første gang vurdert begrunnelsesplikten i en lavest-pris konkurranse, hvor innklagede i tildelingsbegrunnelsen ikke opplyste om evalueringsprisen.

Kontraktsinngåelse basert på en tidligere avlyst konkurranse var en ulovlig direkte anskaffelse

Klagenemnda tok i sak 2016/13 stilling til om en oppdragsgiver hadde adgang til å inngå kontrakt basert på en konkurranse som tidligere var avlyst. Klagenemnda kom til at kontraktsinngåelsen ikke kunne hjemles i den første kunngjøringen, og innklagedes omgjøring av den første avlysningen, og kontraktsinngåelsen med valgte leverandør måtte derfor karakteriseres som en ulovlig direkte anskaffelse.

Se alle utvalgte saker

Nyhetsbrev 2

Da er det klart for ett nytt nyhetsbrev fra KOFA

KOFAs fagkonferanse 2016

Temaet for årets konferanse er ulovlige direkte anskaffelser og sanksjoneringen av disse. Programmet dekker viktige tema som blir presentert av et...

KOFAs sekretariat slås sammen med sekretariater for andre nemnder

Regjeringen har vedtatt å opprette en ny uavhengig klagenemnd for konkurransesaker i Bergen fra våren 2017. Nå er det bestemt at KOFAs sekretariat...

Nyhetsarkiv