Siste avgjorte saker

Dato Saksnr. Innklaget og vedtak
18.11.2014 2013/122

Balsfjord kommune

Ikke brudd på regelverket

18.11.2014 2013/103

Stortingets Administrasjon

Brudd på regelverket

12.11.2014 2013/150

Våler kommune

Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før

12.11.2014 2013/131

Vestvågøy kommune

Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før

12.11.2014 2013/94

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond

Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før

Abonner på avgjorte saker Alle saker

Utvalgte saker

Oppdragsgiver kan omgjøre kvalifikasjonsvurderingen når det kommer inn nye opplysninger om en leverandørs kvalifikasjoner

Klagenemnda behandlet i sak 2013/119 spørsmålet om oppdragsgiver har adgang til å omgjøre kvalifikasjonsvurderingen i lys av ny informasjon vedrørende en leverandørs kvalifikasjoner.

Oppdragsgiver er forpliktet til å overholde egne fastsatte kvalifikasjonskrav

I sak 2013/80 behandlet klagenemnda spørsmålet om underleverandøren som valgte leverandør støttet seg på for å oppfylle kvalifikasjonskravet, var forpliktet til å levere HMS-egenerklæring. Klagenemnda fant at oppdragsgiver som utgangspunkt står fritt til å velge hvilke og hvor strenge kvalifikasjonskrav som skal stilles, men at oppdragsgiver er forpliktet til å overholde egne fastsatte krav. Klagenemnda konkluderte derfor med at valgte leverandør skulle vært avvist som følge av manglende innlevering av HMS-egenerklæring, ettersom innklagede selv hadde satt innlevering av HMS-egenerklæring for underleverandør som et ufravikelig krav.

Se alle utvalgte saker

Fullt hus på KOFAs fagkonferanse

Det var fullt hus på KOFAs fagkonferanse fredag 31. oktober med rundt 250 oppmøtte.

Masteroppgave om offentlige anskaffelser - stipend og skriveplass

KOFA tilbyr også i 2015 masterstipend med skriveplass for jusstudenter som ønsker å skrive innenfor rettsområdet offentlige anskaffelser.

Nyhetsbrev 3

Årets tredje nyhetsbrev er klart

Nyhetsarkiv