Siste avgjorte saker

Dato Saksnr. Innklaget og vedtak
13.05.2016 2016/19

Hordaland fylkeskommune

Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før

10.05.2016 2016/33

Troms fylkeskommune

Ikke brudd på regelverket

10.05.2016 2016/26

Skedsmo kommune

Brudd på regelverket

10.05.2016 2016/32

Nesset kommune

Brudd på regelverket

10.05.2016 2016/21

Stavanger kommune

Ikke brudd på regelverket

Abonner på avgjorte saker Alle saker

Utvalgte saker

Tilbydernes evalueringspris skal i utgangspunktet oppgis i begrunnelsen i en lavest-pris konkurranse

Klagenemnda har i sak 2015/143 for første gang vurdert begrunnelsesplikten i en lavest-pris konkurranse, hvor innklagede i tildelingsbegrunnelsen ikke opplyste om evalueringsprisen.

Kontraktsinngåelse basert på en tidligere avlyst konkurranse var en ulovlig direkte anskaffelse

Klagenemnda tok i sak 2016/13 stilling til om en oppdragsgiver hadde adgang til å inngå kontrakt basert på en konkurranse som tidligere var avlyst. Klagenemnda kom til at kontraktsinngåelsen ikke kunne hjemles i den første kunngjøringen, og innklagedes omgjøring av den første avlysningen, og kontraktsinngåelsen med valgte leverandør måtte derfor karakteriseres som en ulovlig direkte anskaffelse.

Se alle utvalgte saker

KOFA sparer miljøet med elektronisk dokumentbehandling

Frem til nå har vi bedt om å få tilsendt klagene og senere dokumenter i papirformat. Dette blir nå endret. For å spare miljøet ønsker vi fremover...

Nyhetsbrev 1

Da er årets første nyhetsbrev her

KOFAs årsrapport 2015

KOFA nådde i 2015 målet om lav saksbehandlingstid og organet kan igjen bidra til effektiv håndhevelse av regelverket for offentlige anskaffelser....

Nyhetsarkiv