Siste avgjorte saker

Dato Saksnr. Innklaget og vedtak
19.01.2017 2016/172

Målselv kommune

Brudd på regelverket

19.01.2017 2016/91

Havforskningsinstituttet

Brudd på regelverket

18.01.2017 2016/181

Buskerud Fylkeskommune

Ikke brudd på regelverket

17.01.2017 2017/5

Sirkula IKS

Trukket

02.01.2017 2016/152

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Avvist - klagefristen er løpt ut

Abonner på avgjorte saker Alle saker

Utvalgte saker

Tilbydernes evalueringspris skal i utgangspunktet oppgis i begrunnelsen i en lavest-pris konkurranse

Klagenemnda har i sak 2015/143 for første gang vurdert begrunnelsesplikten i en lavest-pris konkurranse, hvor innklagede i tildelingsbegrunnelsen ikke opplyste om evalueringsprisen.

Kontraktsinngåelse basert på en tidligere avlyst konkurranse var en ulovlig direkte anskaffelse

Klagenemnda tok i sak 2016/13 stilling til om en oppdragsgiver hadde adgang til å inngå kontrakt basert på en konkurranse som tidligere var avlyst. Klagenemnda kom til at kontraktsinngåelsen ikke kunne hjemles i den første kunngjøringen, og innklagedes omgjøring av den første avlysningen, og kontraktsinngåelsen med valgte leverandør måtte derfor karakteriseres som en ulovlig direkte anskaffelse.

Se alle utvalgte saker