Siste avgjorte saker

Dato Saksnr. Innklaget og vedtak
16.03.2017 2016/140

Forsvarsbygg

Ikke brudd på regelverket

16.03.2017 2017/2

Hyllestad kommune

Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før

14.03.2017 2016/193

Statens vegvesen

Brudd på regelverket

13.03.2017 2017/28

Tranøy kommune

Trukket

13.03.2017 2017/31

Statsbygg

Trukket

Abonner på avgjorte saker Alle saker

Utvalgte saker

Kompensasjon av merverdiavgift ikke en direkte subsidie i forskriftens forstand

Klagenemnda tok i sak 2016/95 stilling til om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, kunne anses som en direkte subsidie etter forskriften § 1‑2 (3).

Vedståelsesfristen var forlengt i tråd med regelverket, sjølv om dato og klokkeslett ikkje var angitt.

I klagenemnda si sak 2016/115 hadde innklaga gjennomført ein konkurranse med forhandling om "entreprise E51 Driftskontroll" i samband med utbygging av Odderøya renseanlegg. Klagar førte mellom anna fram at innklaga hadde brote regelverket ved å inngå kontrakt med valde leverandør utan at vedståelsesfristen hadde blitt forlengt på riktig måte. Dette var grunngjeve med at e-posten frå valde leverandør der det blei stadfesta at vedståelsesfristen blei forlengt, ikkje angav dato og klokkeslett. I forlenginga av dette hevda klagar at det måtte sjåast på som ei ulovleg direkte anskaffing å inngå kontrakt med valde leverandør.

Se alle utvalgte saker

Ny forskrift om konsesjonskontrakter

1. januar 2017, samtidig med ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser, og ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene, trådte også e...

MOGLEGHEITER FOR STUDENTAR

Trainee opphald og skriveplass for masterstudent

Gebyrmyndigheten er tilbake

KOFA har fra 1. januar 2017 fått tilbake gebyrmyndigheten for ulovlige direkte anskaffelser. Dette innebærer at KOFA igjen har myndighet til å ileg...

Nyhetsarkiv