Siste avgjorte saker

Dato Saksnr. Innklaget og vedtak
29.06.2016 2016/73

Forsvarets logistikkorganisasjon

Ikke brudd på regelverket

29.06.2016 2016/67

Forsvarets logistikkorganisasjon

Ikke brudd på regelverket

29.06.2016 2016/38

Statens Vegvesen

Ikke brudd på regelverket

28.06.2016 2016/49

Flora kommune

Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før

22.06.2016 2016/70

Ålesund kommune

Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før

Abonner på avgjorte saker Alle saker

Utvalgte saker

Tilbydernes evalueringspris skal i utgangspunktet oppgis i begrunnelsen i en lavest-pris konkurranse

Klagenemnda har i sak 2015/143 for første gang vurdert begrunnelsesplikten i en lavest-pris konkurranse, hvor innklagede i tildelingsbegrunnelsen ikke opplyste om evalueringsprisen.

Kontraktsinngåelse basert på en tidligere avlyst konkurranse var en ulovlig direkte anskaffelse

Klagenemnda tok i sak 2016/13 stilling til om en oppdragsgiver hadde adgang til å inngå kontrakt basert på en konkurranse som tidligere var avlyst. Klagenemnda kom til at kontraktsinngåelsen ikke kunne hjemles i den første kunngjøringen, og innklagedes omgjøring av den første avlysningen, og kontraktsinngåelsen med valgte leverandør måtte derfor karakteriseres som en ulovlig direkte anskaffelse.

Se alle utvalgte saker

Ny lov om offentlige anskaffelser er vedtatt

Bakgrunnen for forslaget til ny anskaffelseslov er tredelt. For det første har EU vedtatt tre nye direktiver om offentlige anskaffelser som skal...

Nyhetsbrev 2

Da er det klart for ett nytt nyhetsbrev fra KOFA

KOFAs fagkonferanse 2016

Temaet for årets konferanse er ulovlige direkte anskaffelser og sanksjoneringen av disse. Programmet dekker viktige tema, som blir presentert av...

Nyhetsarkiv