Siste avgjorte saker

Dato Saksnr. Innklaget og vedtak
15.07.2014 2014/61

Helse Sør-Øst

Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før

15.07.2014 2014/21

Innkjøpssamarbeidet Engerdal, Trysil, Stor-Elvdal, Åmot, Alvdal, Folldal, Rendalen og Tynset kommuner.

Trukket

11.07.2014 2014/14

Lenvik kommune

Brudd på regelverket

10.07.2014 2012/232

Os kommune

Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før

09.07.2014 2012/224

Drangedal kommunalteknisk drift og eiendomsforvaltning KF

Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før

Abonner på avgjorte saker Alle saker

Utvalgte saker

Ikke plikt til å kunngjøre hasteanskaffelser etter Godafoss-havariet

Etter forliset av containerskipet MV "Godafoss" 17. februar 2011, igangsatte Kystverket en statlig oljevernaksjon. Klager anførte at Kystverket under denne aksjonen hadde gjennomført ulovlige direkte anskaffelser av avfallshåndtering, drift av vaskestasjon, leie av slepebåter og lektere, og oljeanalyser. Klagenemnda måtte vurdere om både de anskaffelsene som var foretatt i akuttfasen etter ulykken og de anskaffelsene som var foretatt noe tid etter dette, utgjorde ulovlige direkte anskaffelser.

Saklig grunn til å avlyse selv om avlysningsbehovet skyldes oppdragivers egen mangelfulle planlegging

Klagenemnda fant 19. mai 2014 i sak 2012/183 at det forelå saklig grunn til å avlyse en konkurranse, selv om avlysningen var begrunnet i forhold på innklagedes side som kunne vært unngått ved bedre planlegging. Men nemnda fant også at innklagede kunne være erstatningsansvarlig for de utgiftene denne unødig pådro leverandører, ved å kunngjøre en konkurranse som ikke var tilstrekkelig forberedt.

Se alle utvalgte saker

Nyhetsbrev 2

Da er årets andre nyhetsbrev klart.

Kystverket gjorde ikke ulovlige direkte anskaffelser i forbindelse med oljevernaksjonen etter MV "Godafoss"-forliset

Etter forliset av containerskipet MV "Godafoss" 17. februar 2011, igangsatte Kystverket en statlig oljevernaksjon. Klager anførte at Kystverket und...

Gebyr til Vardø kommune for ulovlig direkte tildeling av byggherreombudstenester

Klagenemnda for offentlege anskaffingar (KOFA) har fastsett gebyr på 685 000 kroner for manglande kunngjering av kontrakt om byggherreombudstjenest...

Nyhetsarkiv