Siste avgjorte saker

Dato Saksnr. Innklaget og vedtak
18.10.2016 2016/59

Gjøvik Rådhus AS

Brudd på regelverket

18.10.2016 2016/127

Stavanger kommune

Ikke brudd på regelverket

18.10.2016 2016/72

Asker kommune

Brudd på regelverket

06.10.2016 2016/143

Marnadal kommune

Trukket

05.10.2016 2016/36

Omsorgsbygg Oslo KF

Ikke brudd på regelverket

Abonner på avgjorte saker Alle saker

Utvalgte saker

Tilbydernes evalueringspris skal i utgangspunktet oppgis i begrunnelsen i en lavest-pris konkurranse

Klagenemnda har i sak 2015/143 for første gang vurdert begrunnelsesplikten i en lavest-pris konkurranse, hvor innklagede i tildelingsbegrunnelsen ikke opplyste om evalueringsprisen.

Kontraktsinngåelse basert på en tidligere avlyst konkurranse var en ulovlig direkte anskaffelse

Klagenemnda tok i sak 2016/13 stilling til om en oppdragsgiver hadde adgang til å inngå kontrakt basert på en konkurranse som tidligere var avlyst. Klagenemnda kom til at kontraktsinngåelsen ikke kunne hjemles i den første kunngjøringen, og innklagedes omgjøring av den første avlysningen, og kontraktsinngåelsen med valgte leverandør måtte derfor karakteriseres som en ulovlig direkte anskaffelse.

Se alle utvalgte saker

Nyhetsbrev 3

Da er det klart for høstens første nyhetsbrev

KOFAs fagkonferanse 2016 er nå fulltegnet

Temaet for årets konferanse er ulovlige direkte anskaffelser og sanksjoneringen av disse. Programmet dekker viktige tema, som blir presentert av...

Nye forskrifter fra 1.januar 2017

Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt tre nye forskrifter om offentlige anskaffelser.

Nyhetsarkiv