Siste avgjorte saker

Dato Saksnr. Innklaget og vedtak
10.05.2017 2017/32

Namsskogen, Røyrvik, Grong, Lierne og Høylandet kommuner

Brudd på regelverket

10.05.2017 2017/36

Sveio kommune

Brudd på regelverket

09.05.2017 2017/40

Austrått Utvikling AS

Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før

09.05.2017 2017/39

Hå kommune

Ikke brudd på regelverket

26.04.2017 2017/30

Fredrikstad kommune

Ikke brudd på regelverket

Abonner på avgjorte saker Alle saker

Utvalgte saker

Kompensasjon av merverdiavgift ikke en direkte subsidie i forskriftens forstand

Klagenemnda tok i sak 2016/95 stilling til om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, kunne anses som en direkte subsidie etter forskriften § 1‑2 (3).

Vedståelsesfristen var forlengt i tråd med regelverket, sjølv om dato og klokkeslett ikkje var angitt.

I klagenemnda si sak 2016/115 hadde innklaga gjennomført ein konkurranse med forhandling om "entreprise E51 Driftskontroll" i samband med utbygging av Odderøya renseanlegg. Klagar førte mellom anna fram at innklaga hadde brote regelverket ved å inngå kontrakt med valde leverandør utan at vedståelsesfristen hadde blitt forlengt på riktig måte. Dette var grunngjeve med at e-posten frå valde leverandør der det blei stadfesta at vedståelsesfristen blei forlengt, ikkje angav dato og klokkeslett. I forlenginga av dette hevda klagar at det måtte sjåast på som ei ulovleg direkte anskaffing å inngå kontrakt med valde leverandør.

Se alle utvalgte saker

Nytt kontonummer for klagegebyr

Klagenemndssekretariatet har fra 1.mai 2017 kontonummer 7694 05 18098.

NYTT TELEFONNUMMER FRA 1.APRIL

Klagenemndssekretariatet har fått nytt telefonnummer

Mogleheiter for studenter NY FRIST

Skriveplass og masterstipend for masterstudent

Nyhetsarkiv