Siste avgjorte saker

Dato Saksnr. Innklaget og vedtak
15.04.2015 2014/78

Sveio kommune

Ikke brudd på regelverket

15.04.2015 2014/119

Vegårshei kommune

Brudd på regelverket

15.04.2015 2014/101

Statsbygg

Ikke brudd på regelverket

14.04.2015 2014/102

Statens vegvesen

Ikke brudd på regelverket

07.04.2015 2014/80

Nordland Fylkeskommune

Avvist - mangler saklig klageinteresse

Abonner på avgjorte saker Alle saker

Utvalgte saker

Ikke et absolutt forhandlingspåbud i konkurranser med forhandling

Klagenemnda har i sak 2013/141 blant annet behandlet spørsmålet om det er i strid med anskaffelsesregelverket å ikke gjennomføre forhandlinger med noen av tilbyderne i en konkurranse med forhandling.

Anbudskonkurranse der tildelingsevalueringen var basert på møte med tilbudte konsulenter

Klagenemnda behandlet i sak 2013/103 spørsmål om lovligheten av å gjennomføre møter med tilbudt personell for å vurdere deres kompetanse for utførelsen av oppdraget. Klagenemnda fant at regelverket ikke prinsipielt er til hinder for å benytte møter eller intervju ved anskaffelsen, og at tildelingskriteriet ikke brøt med forhandlingsforbudet. Det ble imidlertid presisert at oppdragsgiver må sikre etterprøvbarhet på en god måte, jf. forskriften § 3-1 (4).

Se alle utvalgte saker

Styrket håndheving av anskaffelsesreglene

Nærings- og fiskeridepartementet sender nå på høring forslag til endringer i anskaffelsesreglene. Formålet er å styrke håndhevingen av regelverket...

Nyhetsbrev 1

Årets fyrste nyhendebrev er endeleg komen!

Lovendringer og nye forskrifter sendt på høring

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt tre nye EU-direktiver på høring. Forslagene til lovendringer og nye forskrifter har høringsfrist 17. jun...

Nyhetsarkiv