Siste avgjorte saker

Dato Saksnr. Innklaget og vedtak
04.07.2017 2016/139

Veterinærinstituttet

Brudd på regelverket

04.07.2017 2016/137

Fylkesmannen i Hordaland

Brudd på regelverket

04.07.2017 2016/150

Statens vegvesen

Ikke brudd på regelverket

28.06.2017 2017/3

Os kommune

Ikke brudd på regelverket

27.06.2017 2016/167

Enova SF

Ikke brudd på regelverket

Abonner på avgjorte saker Alle saker

Utvalgte saker

Kompensasjon av merverdiavgift ikke en direkte subsidie i forskriftens forstand

Klagenemnda tok i sak 2016/95 stilling til om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, kunne anses som en direkte subsidie etter forskriften § 1‑2 (3).

Vedståelsesfristen var forlengt i tråd med regelverket, sjølv om dato og klokkeslett ikkje var angitt.

I klagenemnda si sak 2016/115 hadde innklaga gjennomført ein konkurranse med forhandling om "entreprise E51 Driftskontroll" i samband med utbygging av Odderøya renseanlegg. Klagar førte mellom anna fram at innklaga hadde brote regelverket ved å inngå kontrakt med valde leverandør utan at vedståelsesfristen hadde blitt forlengt på riktig måte. Dette var grunngjeve med at e-posten frå valde leverandør der det blei stadfesta at vedståelsesfristen blei forlengt, ikkje angav dato og klokkeslett. I forlenginga av dette hevda klagar at det måtte sjåast på som ei ulovleg direkte anskaffing å inngå kontrakt med valde leverandør.

Se alle utvalgte saker

Nyhetsbrev 2

Denne gangen kan du lese om:

Kofas fagkonferanse 2017

Meld deg på KOFAs fagkonferanse 2017

Nytt kontonummer for klagegebyr

Klagenemndssekretariatet har fra 1.mai 2017 kontonummer 7694 05 18098.

Nyhetsarkiv