Siste avgjorte saker

Dato Saksnr. Innklaget og vedtak
24.03.2015 2014/91

Festspillene i Nord-Norge

Brudd på regelverket

20.03.2015 2014/60

Nordland fylkeskommune

Brudd på regelverket

18.03.2015 2015/10

Stavanger kommune

Ikke brudd på regelverket

17.03.2015 2014/90

Hol kommune

Brudd på regelverket

13.03.2015 2014/107

Tynset kommune

Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før

Abonner på avgjorte saker Alle saker

Utvalgte saker

Ikke et absolutt forhandlingspåbud i konkurranser med forhandling

Klagenemnda har i sak 2013/141 blant annet behandlet spørsmålet om det er i strid med anskaffelsesregelverket å ikke gjennomføre forhandlinger med noen av tilbyderne i en konkurranse med forhandling.

Anbudskonkurranse der tildelingsevalueringen var basert på møte med tilbudte konsulenter

Klagenemnda behandlet i sak 2013/103 spørsmål om lovligheten av å gjennomføre møter med tilbudt personell for å vurdere deres kompetanse for utførelsen av oppdraget. Klagenemnda fant at regelverket ikke prinsipielt er til hinder for å benytte møter eller intervju ved anskaffelsen, og at tildelingskriteriet ikke brøt med forhandlingsforbudet. Det ble imidlertid presisert at oppdragsgiver må sikre etterprøvbarhet på en god måte, jf. forskriften § 3-1 (4).

Se alle utvalgte saker

Nyhetsbrev 1

Årets fyrste nyhendebrev er endeleg komen!

Lovendringer og nye forskrifter sendt på høring

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt tre nye EU-direktiver på høring. Forslagene til lovendringer og nye forskrifter har høringsfrist 17. jun...

Samarbeid med forskere på UiB

KOFA-sekretariatet har nå igangsatt et samarbeid med forskergruppen for konkurranse- og markedsrett ved juridisk fakultet på UiB. Fagområdet har væ...

Nyhetsarkiv