Statistikk

Måned: År:

Alle måneder 2018

Faktisk saksbehandlingstid for Alle måneder 2018
Prioriterte rådgivende saker: 0 dager
Prioriterte gebyrsaker: 0 dager
Rådgivende saker: 30 dager
Gebyrsaker: 0 dager
Kategorier: Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 1
Prioriterte rådgivende saker [?] 0
Rådgivende saker 1
Prioriterte gebyrsaker [?] 0
Gebyrsaker [?] 0
 
Alle avgjorte klagesaker 1
Antall saker med regelbrudd 0
Antall saker uten regelbrudd 0
Antall saker trukket av klager 1
Antall avviste saker 0