Statistikk

Måned: År:

Alle måneder 2018

Faktisk saksbehandlingstid for Alle måneder 2018
Prioriterte rådgivende saker: 61 dager
Prioriterte gebyrsaker: 0 dager
Rådgivende saker: 288 dager
Gebyrsaker: 218 dager
Kategorier: Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 103
Prioriterte rådgivende saker [?] 22
Rådgivende saker 72
Prioriterte gebyrsaker [?] 0
Gebyrsaker [?] 8
 
Alle avgjorte klagesaker 81
Antall saker med regelbrudd 29
Antall saker uten regelbrudd 21
Antall saker trukket av klager 9
Antall avviste saker 22