Klagenemndssekretariatet

Anneline Vingsgård Direktør
Jonn Ramsvik Sannes Nestleiar
Elisabeth Sætre Seniorrådgjevar
Kari Sælen Seniorrådgjevar
Peter Aadland Rådgjevar
Elin Økland Rådgjevar
Line Rakner Rådgjevar
Sunniva Mariero Leknes Rådgjevar
Alette Schreiner Rådgjevar
Tora Holm Førstekonsulent
Erik Gabrielsen  Førstekonsulent
Kristoffer Clausen Førstekonsulent
Helen Spilde Økonomi og HR
Betty Teigland Administrasjon