Arve Rosvold Alver

Fødd i Stjørdal 1951.
Cand jur Universitetet i Oslo 1976.
Dommarfullmektig Lofoten 1977-78.

Advokatfullmektig Greve, Greve, Greve & Lorentzen, Bergen 1978-81
Advokat Stjørdal 1981-85.
Advokat Fokus Bank, Trondheim 1985-89.
Advokat/partner Advokatfirmaet Vaagland/ Schjødt, Trondheim 1989-2000.

Lagdommar Frostating lagmannsrett 2000-

Møterett Høgsterett 1994.