KOFA KONFERANSEN

Klagenemndssekretariatet har arrangert en årlig konferanse i Bergen for offentlige innkjøpere, leverandører og deres rådgivere siden 2006. Formålet med konferansen er å videreformidle kunnskap om Kofas avgjørelser og regelverket for offentlige anskaffelser. Konferansen har vokst til å bli en av Norges største konferanser innenfor offentlige anskaffelser. Sist konferanse ble arrangert den 9. november 2017 og hadde 440 deltakere. Programmet varierer fra år til år, men et fast og populært innslag er at Klagenemndssekretariatet gjennomgår sentrale avgjørelser fra siste årets praksis. Deltakeravgiften er på 1000 kroner og inkluderer lunsj og bevertning mellom pausene. Ta gjerne kontakt med oss i Kofa sekretariatetet om dere har forslag til tema eller forbedringer.

 Professor Sue Arrowsmith fra The University of Nottingham hadde to foredrag på konferansen
den 9.november 2017.