Nyhetsarkiv -

Nyheter for:

Nyhetsbrev 4 2017

Et tilbakeblikk på KOFA året 2017

Denne gangen kan du lese om:

  • Avgjørelse i sak hvor spørsmålet om hvorvidt kvalifikasjonskravene var oppfylt måtte avgjøres ut fra en konkret tolking av tilbudet.
  • Avgjørelse om metode for evaluering av leveringstid.
  • Avklaringsadgangen etter det nye regelverket
  • Stornemndssak- unntaket for samarbeid mellom offentlige myndigheter

Nyhetsbrev 4 - 2017