Siste avgjorte saker

Dato Saksnr. Innklaget og vedtak
14.08.2014 2014/84

Innovasjon Norge

Trukket

25.07.2014 2014/65

Forsvarsbygg

Avvist - uhensiktsmessig for behandling

15.07.2014 2014/61

Helse Sør-Øst

Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før

15.07.2014 2014/21

Innkjøpssamarbeidet Engerdal, Trysil, Stor-Elvdal, Åmot, Alvdal, Folldal, Rendalen og Tynset kommuner.

Trukket

11.07.2014 2014/14

Lenvik kommune

Brudd på regelverket

Abonner på avgjorte saker Alle saker

Utvalgte saker

Ikke plikt til å kunngjøre hasteanskaffelser etter Godafoss-havariet

Etter forliset av containerskipet MV "Godafoss" 17. februar 2011, igangsatte Kystverket en statlig oljevernaksjon. Klager anførte at Kystverket under denne aksjonen hadde gjennomført ulovlige direkte anskaffelser av avfallshåndtering, drift av vaskestasjon, leie av slepebåter og lektere, og oljeanalyser. Klagenemnda måtte vurdere om både de anskaffelsene som var foretatt i akuttfasen etter ulykken og de anskaffelsene som var foretatt noe tid etter dette, utgjorde ulovlige direkte anskaffelser.

Utbyggingsavtale kunne ikke regnes som ulovlig direkte anskaffelse av en bygge- og anleggskontrakt

Klagenemnda har i sak 2013/35 behandlet spørsmålet om en utbyggingsavtale måtte anses som en ulovlig direkte anskaffelse av en bygge- og anleggskontrakt.

Se alle utvalgte saker

Nyhetsbrev 2, og datoen for KOFAs årlige fagkonferanse er klar

Da er årets andre nyhetsbrev klart, og 31. oktober blir det fagkonferanse i Bergen.

Kystverket gjorde ikke ulovlige direkte anskaffelser i forbindelse med oljevernaksjonen etter MV "Godafoss"-forliset

Etter forliset av containerskipet MV "Godafoss" 17. februar 2011, igangsatte Kystverket en statlig oljevernaksjon. Klager anførte at Kystverket und...

Gebyr til Vardø kommune for ulovlig direkte tildeling av byggherreombudstenester

Klagenemnda for offentlege anskaffingar (KOFA) har fastsett gebyr på 685 000 kroner for manglande kunngjering av kontrakt om byggherreombudstjenest...

Nyhetsarkiv