Siste avgjorte saker

Dato Saksnr. Innklaget og vedtak
20.01.2015 2014/51

Havforskningsinstituttet

Ikke brudd på regelverket

20.01.2015 2014/40

Ås kommune

Ikke brudd på regelverket

20.01.2015 2014/35

Øystre Slidre kommune

Brudd på regelverket

20.01.2015 2014/38

Høgskolen i Bergen

Ikke brudd på regelverket

15.01.2015 2014/2

VEFAS IKS

Brudd på regelverket

Abonner på avgjorte saker Alle saker

Utvalgte saker

Ikke et absolutt forhandlingspåbud i konkurranser med forhandling

Klagenemnda har i sak 2013/141 blant annet behandlet spørsmålet om det er i strid med anskaffelsesregelverket å ikke gjennomføre forhandlinger med noen av tilbyderne i en konkurranse med forhandling.

Anbudskonkurranse der tildelingsevalueringen var basert på møte med tilbudte konsulenter

Klagenemnda behandlet i sak 2013/103 spørsmål om lovligheten av å gjennomføre møter med tilbudt personell for å vurdere deres kompetanse for utførelsen av oppdraget. Klagenemnda fant at regelverket ikke prinsipielt er til hinder for å benytte møter eller intervju ved anskaffelsen, og at tildelingskriteriet ikke brøt med forhandlingsforbudet. Det ble imidlertid presisert at oppdragsgiver må sikre etterprøvbarhet på en god måte, jf. forskriften § 3-1 (4).

Se alle utvalgte saker

Sommerjobb i KOFA

Er du interessert i å få erfaring fra arbeidslivet? Vi kan tilby faglig utfordrende oppgaver og innblikk i arbeidet til en offentlig klagenemnd.

Nyhetsbrev 4

Årets siste nyhetsbrev er nå klart

Nytt kontonummer for klagegebyr

KOFA har fra 1.desember kontonummer 7694 05 16966

Nyhetsarkiv