Siste avgjorte saker

Dato Saksnr. Innklaget og avgjort
25.04.2016 2016/14

Askim kommune

Brudd på regelverket

20.04.2016 2016/13

Hå kommune

Brudd på regelverket

19.04.2016 2016/18

Bodø kommune

Ikke brudd på regelverket

13.04.2016 2016/43

Statens vegvesen Region nord

Trukket

13.04.2016 2016/25

Gjøvik Rådhus AS

Ikke brudd på regelverket

Abonner på avgjorte saker Alle saker

Utvalgte saker

Manglande reaksjon på kontraktsmisleghald kan vere ei ulovleg direkte anskaffing

Klagenemnda kom til at ein kontrakt inngått etter ein anbodskonkurranse var vesentleg endra ved at innklaga hadde unnlate å følgje opp og handheve kontraktsmisleghaldet frå valde leverandør, når innklaga i saka hadde hatt ei klar oppfordring til å avdekke misleghaldet. Innklaga hadde såleis føreteke ei ulovleg direkte anskaffing.

Konkurranse med forhandling etter ein mislykka anbodskonkurranse - kan budsjettoverskridande tilbod vere uakseptable, jf. § 14-4 bokstav a?

Retten til å forhandle med tilbydarane etter ein mislykka anbodskonkurranse er drøfta i ei rekke saker i klagenemnda, utan at praksisen har vore heilt eintydig. Nyare juridisk litteratur har kasta nytt lys over forhandlingsåtgangen, og då sak 2015/4 reiste spørsmålet om budsjettoverskridande tilbod kunne vere uakseptable jf.  forskrifta § 14-4 bokstav a, valde klagenemnda difor å behandle den i stornemnd.

Se alle utvalgte saker

Nyhetsbrev 1

Da er årets første nyhetsbrev her

KOFA sparer miljøet med elektronisk dokumentbehandling

Frem til nå har vi bedt om å få tilsendt klagene og senere dokumenter i papirformat. Dette blir nå endret. For å spare miljøet ønsker vi fremover...

Ledig stilling i KOFA-sekretariatet

Vi har nå ledig fast stilling som juridisk saksbehandler i sekretariatet til Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Som saksbehandler i...

Nyhetsarkiv