Siste avgjorte saker

Dato Saksnr. Innklaget og vedtak
26.08.2014 2014/66

Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet

Brudd på regelverket

26.08.2014 2013/61

Ringerike Kirkelige Fellesråd

Ikke brudd på regelverket

21.08.2014 2012/247

Oppegård

Brudd på regelverket

21.08.2014 2012/197

Åsnes kommune

Brudd på regelverket

21.08.2014 2012/227

Skagerak Nett AS

Brudd på regelverket

Utvalgt sak

Abonner på avgjorte saker Alle saker

Utvalgte saker

Kjøp av inkasso- og faktureringstjenester tilknyttet inndriving av nettleie er omfattet av forsyningsforskriften

Klagenemnda har i sak 2012/227 blant annet behandlet spørsmålet om kjøp av inkasso- og faktureringstjenester tilknyttet inndriving av nettleie er omfattet av forsyningsforskriften.

Utbyggingsavtale kunne ikke regnes som ulovlig direkte anskaffelse av en bygge- og anleggskontrakt

Klagenemnda har i sak 2013/35 behandlet spørsmålet om en utbyggingsavtale måtte anses som en ulovlig direkte anskaffelse av en bygge- og anleggskontrakt.

Se alle utvalgte saker

Nyhetsbrev 2, og datoen for KOFAs årlige fagkonferanse er klar

Da er årets andre nyhetsbrev klart, og 31. oktober blir det fagkonferanse i Bergen.

Kystverket gjorde ikke ulovlige direkte anskaffelser i forbindelse med oljevernaksjonen etter MV "Godafoss"-forliset

Etter forliset av containerskipet MV "Godafoss" 17. februar 2011, igangsatte Kystverket en statlig oljevernaksjon. Klager anførte at Kystverket und...

Gebyr til Vardø kommune for ulovlig direkte tildeling av byggherreombudstenester

Klagenemnda for offentlege anskaffingar (KOFA) har fastsett gebyr på 685 000 kroner for manglande kunngjering av kontrakt om byggherreombudstjenest...

Nyhetsarkiv