Siste avgjorte saker

Dato Saksnr. Innklaget og vedtak
28.10.2014 2013/111

Rana kommune

Ikke brudd på regelverket

28.10.2014 2013/106

Vestviken Kollektivtrafikk AS

Ikke brudd på regelverket

22.10.2014 2013/125

Bergen kommune

Brudd på regelverket

22.10.2014 2014/81

Statens Vegvesen region Vest

Ikke brudd på regelverket

21.10.2014 2013/72

Boss Nett AS

Brudd på regelverket

Abonner på avgjorte saker Alle saker

Utvalgte saker

Oppdragsgiver kan avvise tilbud som ikke oppnår en bestemt poengsum ved tilbudsevalueringen, dersom dette er kommunisert på forhånd

Klagenemnda tok i sak 2013/22 blant annet stilling til hvorvidt oppdragsgiver kunne avvise et tilbud fordi det fikk 0 poeng på et av underkriteriene under tildelingskriteriet kvalitet.

KOFAs siste gebyrsak endte med ileggelse av overtredelsesgebyr

I sak 2014/45 kom klagenemnda til at innklagede hadde gjennomført en ulovlig direkte anskaffelse ved å inngå en avropsavtale som ikke kunne hjemles i en kunngjort rammeavtale. Innklagede ble ilagt et overtredelsesgebyr på 7 prosent av anskaffelsens verdi. Dette var den siste gebyrsaken i KOFA.  

Se alle utvalgte saker

Nyhetsbrev 3

Årets tredje nyhetsbrev er klart, og husk å meld deg på KOFAs fagkonferanse 31. oktober 2014

KOFA har nå behandlet sin siste gebyrsak

Saken med saksnummer 2014/45 mot Kautokeino kommune gjaldt påstand om ulovlig direkte anskaffelse som følge av at kommunen hadde inngått en...

KOFAs fagkonferanse 2014 er fulltegnet

Det blir paneldebatt om Forenklingsutvalgets forslag til nye særnorske anskaffelsesregler, foredrag av Albert Sanchez Graells om "The interaction...

Nyhetsarkiv