Siste avgjorte saker

Dato Saksnr. Innklaget og vedtak
14.10.2014 2014/92

Molde kommune

Brudd på regelverket

08.10.2014 2013/9

Rana kommune

Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før

07.10.2014 2014/114

Norsk Tipping AS

Brudd på regelverket

07.10.2014 2013/22

NAV

Ikke brudd på regelverket

Utvalgt sak

07.10.2014 2013/105

Tranøy kommune

Brudd på regelverket

Abonner på avgjorte saker Alle saker

Utvalgte saker

Oppdragsgiver kan avvise tilbud som ikke oppnår en bestemt poengsum ved tilbudsevalueringen, dersom dette er kommunisert på forhånd

Klagenemnda tok i sak 2013/22 blant annet stilling til hvorvidt oppdragsgiver kunne avvise et tilbud fordi det fikk 0 poeng på et av underkriteriene under tildelingskriteriet kvalitet.

KOFAs siste gebyrsak endte med ileggelse av overtredelsesgebyr

I sak 2014/45 kom klagenemnda til at innklagede hadde gjennomført en ulovlig direkte anskaffelse ved å inngå en avropsavtale som ikke kunne hjemles i en kunngjort rammeavtale. Innklagede ble ilagt et overtredelsesgebyr på 7 prosent av anskaffelsens verdi. Dette var den siste gebyrsaken i KOFA.  

Se alle utvalgte saker

Nyhetsbrev 3

Årets tredje nyhetsbrev er klart, og husk å meld deg på KOFAs fagkonferanse 31. oktober 2014

KOFA har nå behandlet sin siste gebyrsak

Saken med saksnummer 2014/45 mot Kautokeino kommune gjaldt påstand om ulovlig direkte anskaffelse som følge av at kommunen hadde inngått en...

Påmelding til KOFAs fagkonferanse 2014

Det blir paneldebatt om Forenklingsutvalgets forslag til nye særnorske anskaffelsesregler, foredrag av Albert Sanchez Graells om "The interaction...

Nyhetsarkiv