Siste avgjorte saker

Dato Saksnr. Innklaget og avgjort
25.06.2015 2015/36

Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Brudd på regelverket

23.06.2015 2015/20

Vadsø kommune

Ikke brudd på regelverket

19.06.2015 2015/4

Oppland fylkeskommune

Ikke brudd på regelverket

Utvalgt sak

16.06.2015 2015/46

IVAR IKS

Ikke brudd på regelverket

16.06.2015 2015/41

Bergen kommune

Brudd på regelverket

Abonner på avgjorte saker Alle saker

Utvalgte saker

Konkurranse med forhandling etter ein mislykka anbodskonkurranse - kan budsjettoverskridande tilbod vere uakseptable, jf. § 14-4 bokstav a?

Retten til å forhandle med tilbydarane etter ein mislykka anbodskonkurranse er drøfta i ei rekke saker i klagenemnda, utan at praksisen har vore heilt eintydig. Nyare juridisk litteratur har kasta nytt lys over forhandlingsåtgangen, og då sak 2015/4 reiste spørsmålet om budsjettoverskridande tilbod kunne vere uakseptable jf.  forskrifta § 14-4 bokstav a, valde klagenemnda difor å behandle den i stornemnd.

Stornemndsbehandling av sak som reiste spørsmål om oppdragsgivers valgfrihet når det gjelder evalueringsmetoder

Klagenemnda har i sak 2014/95 blant annet behandlet spørsmålet om det var i strid med forskriften § 13-2 (2) at innklagede anvendte en forholdsmessig prisevalueringsmodell som tilbyderne ikke var gjort kjent med på forhånd. Ettersom saken reiste spørsmål om rekkevidden av oppdragsgivers valgfrihet når det gjelder evalueringsmetoder, besluttet nemnda å behandle saken i stornemnd i medhold av klagenemndforskriften § 12.

Se alle utvalgte saker

Nyhetsbrev 2

Nå er årets sommer nyhetsbrev klart

Nye KOFA-medlemmar frå 1. juli 2015

I statsråd i dag blei vedtaket frå Nærings- og Fiskeridepartementet om nye nemndsmedlemmar offentleggjort.

Meld deg på KOFAs fagkonferanse 2015

Tradisjonen tro, er programmet spekket med både nyheter og dypdykk som du ikke bør gå glipp av.

Nyhetsarkiv