Siste avgjorte saker

Dato Saksnr. Innklaget og avgjort
24.08.2016 2016/45

Jernbaneverket

Brudd på regelverket

23.08.2016 2016/117

Tvedestrand kommune

Trukket

23.08.2016 2016/53

Vegdirektoratet / Rogaland fylkeskommune / Hordaland fylkeskommune/ Sogn og Fjordane fylkeskommune

Brudd på regelverket

22.08.2016 2016/105

MuseumsIT AS

Brudd på regelverket

19.08.2016 2016/80

Haram kommune

Brudd på regelverket

Abonner på avgjorte saker Alle saker

Utvalgte saker

Tilbydernes evalueringspris skal i utgangspunktet oppgis i begrunnelsen i en lavest-pris konkurranse

Klagenemnda har i sak 2015/143 for første gang vurdert begrunnelsesplikten i en lavest-pris konkurranse, hvor innklagede i tildelingsbegrunnelsen ikke opplyste om evalueringsprisen.

Kontraktsinngåelse basert på en tidligere avlyst konkurranse var en ulovlig direkte anskaffelse

Klagenemnda tok i sak 2016/13 stilling til om en oppdragsgiver hadde adgang til å inngå kontrakt basert på en konkurranse som tidligere var avlyst. Klagenemnda kom til at kontraktsinngåelsen ikke kunne hjemles i den første kunngjøringen, og innklagedes omgjøring av den første avlysningen, og kontraktsinngåelsen med valgte leverandør måtte derfor karakteriseres som en ulovlig direkte anskaffelse.

Se alle utvalgte saker

Nye forskrifter fra 1.januar 2017

Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt tre nye forskrifter om offentlige anskaffelser.

Ny lov om offentlige anskaffelser er vedtatt. Planlagt dato for ikraftredelse er 1.januar 2017.

Bakgrunnen for forslaget til ny anskaffelseslov er tredelt. For det første har EU vedtatt tre nye direktiver om offentlige anskaffelser som skal...

Meld deg på KOFAs fagkonferanse 2016

Temaet for årets konferanse er ulovlige direkte anskaffelser og sanksjoneringen av disse. Programmet dekker viktige tema, som blir presentert av...

Nyhetsarkiv