Siste avgjorte saker

Dato Saksnr. Innklaget og avgjort
25.08.2015 2015/76

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Ikke brudd på regelverket

25.08.2015 2015/53

Nofima AS

Ikke brudd på regelverket

25.08.2015 2015/65

Innovasjon Norge

Brudd på regelverket

25.08.2015 2015/56

Buskerud fylkeskommune

Brudd på regelverket

18.08.2015 2015/64

Stokke kommune/Re kommune

Ikke brudd på regelverket

Abonner på avgjorte saker Alle saker

Utvalgte saker

Manglande reaksjon på kontraktsmisleghald kan vere ei ulovleg direkte anskaffing

Klagenemnda kom til at ein kontrakt inngått etter ein anbodskonkurranse var vesentleg endra ved at innklaga hadde unnlate å følgje opp og handheve kontraktsmisleghaldet frå valde leverandør, når innklaga i saka hadde hatt ei klar oppfordring til å avdekke misleghaldet. Innklaga hadde såleis føreteke ei ulovleg direkte anskaffing.

Konkurranse med forhandling etter ein mislykka anbodskonkurranse - kan budsjettoverskridande tilbod vere uakseptable, jf. § 14-4 bokstav a?

Retten til å forhandle med tilbydarane etter ein mislykka anbodskonkurranse er drøfta i ei rekke saker i klagenemnda, utan at praksisen har vore heilt eintydig. Nyare juridisk litteratur har kasta nytt lys over forhandlingsåtgangen, og då sak 2015/4 reiste spørsmålet om budsjettoverskridande tilbod kunne vere uakseptable jf.  forskrifta § 14-4 bokstav a, valde klagenemnda difor å behandle den i stornemnd.

Se alle utvalgte saker

Første dom om ilagt overtredelsesgebyr

KOFA gis fullt medhold i sin første rettssak om ilagt overtredelsesgebyr for ulovlig direkte anskaffelse.

Nyhetsbrev 2

Nå er årets sommer-nyhetsbrev klart

KOFAs fagkonferanse 2015 er nå fulltegnet

Tradisjonen tro, er programmet spekket med både nyheter og dypdykk som du ikke bør gå glipp av.

Nyhetsarkiv