Siste avgjorte saker

Dato Saksnr. Innklaget og avgjort
05.03.2015 2015/9

Norges Bank

Trukket

03.03.2015 2014/109

Helse Stavanger HF

Brudd på regelverket

03.03.2015 2014/70

Fylkesmannen i Rogaland

Brudd på regelverket

03.03.2015 2014/63

Universitetet i Oslo

Brudd på regelverket

26.02.2015 2014/1

Statens vegvesen Region Øst

Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før

Abonner på avgjorte saker Alle saker

Utvalgte saker

Ikke et absolutt forhandlingspåbud i konkurranser med forhandling

Klagenemnda har i sak 2013/141 blant annet behandlet spørsmålet om det er i strid med anskaffelsesregelverket å ikke gjennomføre forhandlinger med noen av tilbyderne i en konkurranse med forhandling.

Anbudskonkurranse der tildelingsevalueringen var basert på møte med tilbudte konsulenter

Klagenemnda behandlet i sak 2013/103 spørsmål om lovligheten av å gjennomføre møter med tilbudt personell for å vurdere deres kompetanse for utførelsen av oppdraget. Klagenemnda fant at regelverket ikke prinsipielt er til hinder for å benytte møter eller intervju ved anskaffelsen, og at tildelingskriteriet ikke brøt med forhandlingsforbudet. Det ble imidlertid presisert at oppdragsgiver må sikre etterprøvbarhet på en god måte, jf. forskriften § 3-1 (4).

Se alle utvalgte saker

KOFA-sekretariatet på Arbeidslivsdagene ved UiB

Sekretariatet deltok denne uken på Arbeidslivsdagene (ALD) ved det juridiske fakultet i Bergen, og kunne friste studentene med både sommerjobb og...

Sommerjobb i KOFA

Er du interessert i å få erfaring fra arbeidslivet? Vi kan tilby faglig utfordrende oppgaver og innblikk i arbeidet til en offentlig klagenemnd.

Nyhetsbrev 4

Årets siste nyhetsbrev er nå klart

Nyhetsarkiv