Siste avgjorte saker

Dato Saksnr. Innklaget og vedtak
18.11.2014 2013/130

Oslo kommune

Ikke brudd på regelverket

18.11.2014 2013/101

Forsvarets Logistikkorganisasjon

Brudd på regelverket

18.11.2014 2013/122

Balsfjord kommune

Ikke brudd på regelverket

18.11.2014 2013/103

Stortingets Administrasjon

Brudd på regelverket

Utvalgt sak

12.11.2014 2013/150

Våler kommune

Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før

Abonner på avgjorte saker Alle saker

Utvalgte saker

Anbudskonkurranse der tildelingsevalueringen var basert på møte med tilbudte konsulenter

Klagenemnda behandlet i sak 2013/103 spørsmål om lovligheten av å gjennomføre møter med tilbudt personell for å vurdere deres kompetanse for utførelsen av oppdraget. Klagenemnda fant at regelverket ikke prinsipielt er til hinder for å benytte møter eller intervju ved anskaffelsen, og at tildelingskriteriet ikke brøt med forhandlingsforbudet. Det ble imidlertid presisert at oppdragsgiver må sikre etterprøvbarhet på en god måte, jf. forskriften § 3-1 (4).

Oppdragsgiver kan omgjøre kvalifikasjonsvurderingen når det kommer inn nye opplysninger om en leverandørs kvalifikasjoner

Klagenemnda behandlet i sak 2013/119 spørsmålet om oppdragsgiver har adgang til å omgjøre kvalifikasjonsvurderingen i lys av ny informasjon vedrørende en leverandørs kvalifikasjoner.

Se alle utvalgte saker

Nytt kontonummer for klagegebyr

KOFA har fra 1.desember kontonummer 7694 05 16966

Fullt hus på KOFAs fagkonferanse

Det var fullt hus på KOFAs fagkonferanse fredag 31. oktober med rundt 250 oppmøtte.

Masteroppgave om offentlige anskaffelser - stipend og skriveplass

KOFA tilbyr også i 2015 masterstipend med skriveplass for jusstudenter som ønsker å skrive innenfor rettsområdet offentlige anskaffelser.

Nyhetsarkiv