Siste avgjorte saker

Dato Saksnr. Innklaget og vedtak
09.09.2014 2013/26

Lom kommune

Brudd på regelverket

09.09.2014 2013/18

Oslo kommune

Ikke brudd på regelverket

05.09.2014 2014/89

Vestvågøy kommune

Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før

04.09.2014 2013/92

Kragerø kirkelige fellesråd

Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før

03.09.2014 2013/33

Hammerfest Eiendom KF

Brudd på regelverket

Abonner på avgjorte saker Alle saker

Utvalgte saker

Kjøp av inkasso- og faktureringstjenester tilknyttet inndriving av nettleie er omfattet av forsyningsforskriften

Klagenemnda har i sak 2012/227 blant annet behandlet spørsmålet om kjøp av inkasso- og faktureringstjenester tilknyttet inndriving av nettleie er omfattet av forsyningsforskriften.

Ikke grunnlag for å anvende forskriften § 17-9 (2) analogisk i evalueringsfasen

I sak 2012/248 tok nemnda stilling til om bestemmelsen i forskriften § 17-9 (2), som gjelder adgangen til å støtte seg på kvalifikasjonene til andre foretak når rådigheten over disse ressursene er dokumentert, skal anvendes analogisk ved tildelingsevalueringen.

Se alle utvalgte saker

Påmelding til KOFAs fagkonferanse 2014

Det blir paneldebatt om Forenklingsutvalgets forslag til nye særnorske anskaffelsesregler, foredrag av Albert Sanchez Graells om "The interaction...

Nyhetsbrev 2, og datoen for KOFAs årlige fagkonferanse er klar

Da er årets andre nyhetsbrev klart, og 31. oktober blir det fagkonferanse i Bergen.

Kystverket gjorde ikke ulovlige direkte anskaffelser i forbindelse med oljevernaksjonen etter MV "Godafoss"-forliset

Etter forliset av containerskipet MV "Godafoss" 17. februar 2011, igangsatte Kystverket en statlig oljevernaksjon. Klager anførte at Kystverket und...

Nyhetsarkiv