Siste avgjorte saker

Dato Saksnr. Innklaget og avgjort
22.04.2015 2014/122

Direktoratet for mineralforvaltning

Ikke brudd på regelverket

22.04.2015 2014/95

Harstad kommune

Brudd på regelverket

Utvalgt sak

21.04.2015 2015/21

Stavanger kommune

Ikke brudd på regelverket

20.04.2015 2015/16

Voss kommune

Brudd på regelverket

15.04.2015 2014/78

Sveio kommune

Ikke brudd på regelverket

Abonner på avgjorte saker Alle saker

Utvalgte saker

Stornemndsbehandling av sak som reiste spørsmål om oppdragsgivers valgfrihet når det gjelder evalueringsmetoder

Klagenemnda har i sak 2014/95 blant annet behandlet spørsmålet om det var i strid med forskriften § 13-2 (2) at innklagede anvendte en forholdsmessig prisevalueringsmodell som tilbyderne ikke var gjort kjent med på forhånd. Ettersom saken reiste spørsmål om rekkevidden av oppdragsgivers valgfrihet når det gjelder evalueringsmetoder, besluttet nemnda å behandle saken i stornemnd i medhold av klagenemndforskriften § 12.

Ikke et absolutt forhandlingspåbud i konkurranser med forhandling

Klagenemnda har i sak 2013/141 blant annet behandlet spørsmålet om det er i strid med anskaffelsesregelverket å ikke gjennomføre forhandlinger med noen av tilbyderne i en konkurranse med forhandling.

Se alle utvalgte saker

KOFAs saksbehandlingstid er nå tre måneder

Etter flere år med altfor lang saksbehandlingstid, har KOFA nå fått orden på saksbehandlingstiden. Nå behandles nye saker innen tre måneder.

Styrket håndheving av anskaffelsesreglene

Nærings- og fiskeridepartementet sender nå på høring forslag til endringer i anskaffelsesreglene. Formålet er å styrke håndhevingen av regelverket...

Nyhetsbrev 1

Årets fyrste nyhendebrev er endeleg komen!

Nyhetsarkiv