Siste avgjorte saker

Dato Saksnr. Innklaget og avgjort
02.12.2016 2016/84

Rauma kommune

Brudd på regelverket

02.12.2016 2016/147

Ørskog kommune

Ikke brudd på regelverket

30.11.2016 2016/82

Alta kommune

Ikke brudd på regelverket

30.11.2016 2016/65

Ørskog kommune

Ikke brudd på regelverket

29.11.2016 2016/144

Vardø kommune

Brudd på regelverket

Abonner på avgjorte saker Alle saker

Utvalgte saker

Tilbydernes evalueringspris skal i utgangspunktet oppgis i begrunnelsen i en lavest-pris konkurranse

Klagenemnda har i sak 2015/143 for første gang vurdert begrunnelsesplikten i en lavest-pris konkurranse, hvor innklagede i tildelingsbegrunnelsen ikke opplyste om evalueringsprisen.

Kontraktsinngåelse basert på en tidligere avlyst konkurranse var en ulovlig direkte anskaffelse

Klagenemnda tok i sak 2016/13 stilling til om en oppdragsgiver hadde adgang til å inngå kontrakt basert på en konkurranse som tidligere var avlyst. Klagenemnda kom til at kontraktsinngåelsen ikke kunne hjemles i den første kunngjøringen, og innklagedes omgjøring av den første avlysningen, og kontraktsinngåelsen med valgte leverandør måtte derfor karakteriseres som en ulovlig direkte anskaffelse.

Se alle utvalgte saker

Nyhetsbrev 3

Da er det klart for høstens første nyhetsbrev

Nye forskrifter fra 1.januar 2017

Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt tre nye forskrifter om offentlige anskaffelser.

Ny lov om offentlige anskaffelser er vedtatt. Planlagt dato for ikraftredelse er 1.januar 2017.

Bakgrunnen for forslaget til ny anskaffelseslov er tredelt. For det første har EU vedtatt tre nye direktiver om offentlige anskaffelser som skal...

Nyhetsarkiv