Siste avgjorte saker

Dato Saksnr. Innklaget og avgjort
20.05.2015 2014/138

Regionrådet for Hallingdal og kommunene Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes og Flå

Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før

19.05.2015 2015/23

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Ikke brudd på regelverket

18.05.2015 2015/35

Statsbygg

Ikke brudd på regelverket

12.05.2015 2015/19

Den Norske Opera & Ballett

Brudd på regelverket

12.05.2015 2015/8

Hamar kommune

Brudd på regelverket

Abonner på avgjorte saker Alle saker

Utvalgte saker

Ikke alltid saklig grunn til å avlyse en konkurranse

Selv om det i praksis er oppstilt en lav terskel for når en offentlig oppdragsgiver har saklig grunn til å avlyse en konkurranse, går det en grense for når saklighetskravet kan anses oppfylt.  I klagenemndas sak 2014/94, som nemnda avgjorde 28. april 2015, kom nemnda til at de avlysningsgrunnene innklagede hadde påberopt seg ikke kunne anses for å gi saklig grunn til å avlyse konkurransen.

Stornemndsbehandling av sak som reiste spørsmål om oppdragsgivers valgfrihet når det gjelder evalueringsmetoder

Klagenemnda har i sak 2014/95 blant annet behandlet spørsmålet om det var i strid med forskriften § 13-2 (2) at innklagede anvendte en forholdsmessig prisevalueringsmodell som tilbyderne ikke var gjort kjent med på forhånd. Ettersom saken reiste spørsmål om rekkevidden av oppdragsgivers valgfrihet når det gjelder evalueringsmetoder, besluttet nemnda å behandle saken i stornemnd i medhold av klagenemndforskriften § 12.

Se alle utvalgte saker

Hugs fristen 15. mai

Fristen for å søkje om stipend og skriveplass hjå KOFA for rettsvitskapleg masteroppgåve om offentlege anskaffingar går ut 15. mai. I tillegg til...

Nå er KOFAs årsrapport for 2014 klar

I årsrapporten kan du blant annet lese om noen av KOFAs viktigste avgjørelser og aktiviteter.

KOFAs saksbehandlingstid er nå tre måneder

Etter flere år med altfor lang saksbehandlingstid, har KOFA nå fått orden på saksbehandlingstiden. Nå behandles nye saker innen tre måneder.

Nyhetsarkiv