Siste avgjorte saker

Dato Saksnr. Innklaget og avgjort
26.04.2017 2017/30

Fredrikstad kommune

Ikke brudd på regelverket

26.04.2017 2016/131

Hamos Forvaltning IKS

Ikke brudd på regelverket

25.04.2017 2017/21

Eksportkreditt Norge AS

Brudd på regelverket

24.04.2017 2017/37

Ringebu kommune

Ikke brudd på regelverket

24.04.2017 2016/125

Namdalseid kommune

Brudd på regelverket

Abonner på avgjorte saker Alle saker

Utvalgte saker

Kompensasjon av merverdiavgift ikke en direkte subsidie i forskriftens forstand

Klagenemnda tok i sak 2016/95 stilling til om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, kunne anses som en direkte subsidie etter forskriften § 1‑2 (3).

Vedståelsesfristen var forlengt i tråd med regelverket, sjølv om dato og klokkeslett ikkje var angitt.

I klagenemnda si sak 2016/115 hadde innklaga gjennomført ein konkurranse med forhandling om "entreprise E51 Driftskontroll" i samband med utbygging av Odderøya renseanlegg. Klagar førte mellom anna fram at innklaga hadde brote regelverket ved å inngå kontrakt med valde leverandør utan at vedståelsesfristen hadde blitt forlengt på riktig måte. Dette var grunngjeve med at e-posten frå valde leverandør der det blei stadfesta at vedståelsesfristen blei forlengt, ikkje angav dato og klokkeslett. I forlenginga av dette hevda klagar at det måtte sjåast på som ei ulovleg direkte anskaffing å inngå kontrakt med valde leverandør.

Se alle utvalgte saker

Nyhetsbrev nr 1 2017

I denne utgaven kan du blant annet lese om

Ny forskrift om konsesjonskontrakter

1. januar 2017, samtidig med ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser, og ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene, trådte også e...

MOGLEGHEITER FOR STUDENTAR

Trainee opphald og skriveplass for masterstudent

Nyhetsarkiv