Siste avgjorte saker

Dato Saksnr. Innklaget og avgjort
04.02.2016 2015/122

Askim kommune

Brudd på regelverket

03.02.2016 2015/127

NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet

Ikke brudd på regelverket

02.02.2016 2016/4

Skedsmo kommune

Trukket

02.02.2016 2015/126

Herøy kommune

Brudd på regelverket

02.02.2016 2016/12

Oslo kommune Sykehjemsetaten

Trukket

Abonner på avgjorte saker Alle saker

Utvalgte saker

Manglande reaksjon på kontraktsmisleghald kan vere ei ulovleg direkte anskaffing

Klagenemnda kom til at ein kontrakt inngått etter ein anbodskonkurranse var vesentleg endra ved at innklaga hadde unnlate å følgje opp og handheve kontraktsmisleghaldet frå valde leverandør, når innklaga i saka hadde hatt ei klar oppfordring til å avdekke misleghaldet. Innklaga hadde såleis føreteke ei ulovleg direkte anskaffing.

Konkurranse med forhandling etter ein mislykka anbodskonkurranse - kan budsjettoverskridande tilbod vere uakseptable, jf. § 14-4 bokstav a?

Retten til å forhandle med tilbydarane etter ein mislykka anbodskonkurranse er drøfta i ei rekke saker i klagenemnda, utan at praksisen har vore heilt eintydig. Nyare juridisk litteratur har kasta nytt lys over forhandlingsåtgangen, og då sak 2015/4 reiste spørsmålet om budsjettoverskridande tilbod kunne vere uakseptable jf.  forskrifta § 14-4 bokstav a, valde klagenemnda difor å behandle den i stornemnd.

Se alle utvalgte saker

Nye terskelverdier

Nye terskelverdier for kunngjøring av offentlige anskaffelser i EØS-området trådte i kraft 9. februar 2016.

Ny sekretariatsleder fra 1. januar 2016

Anneline Vingsgård er nå tilbake som sekretariatsleder/direktør for offentlige anskaffelser etter to år som nasjonal ekspert i EU kommisjonen.

Nyhetsbrev 4

Da er årets siste nyhetsbrev her

Nyhetsarkiv