Siste avgjorte saker

Dato Saksnr. Innklaget og avgjort
15.02.2017 2016/115

Kristiansand kommune

Ikke brudd på regelverket

03.02.2017 2016/88

AtB AS

Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før

02.02.2017 2016/200

Kystverket

Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke før

01.02.2017 2016/97

Hå kommune

Brudd på regelverket

31.01.2017 2016/188

Direktoratet for forvaltning og IKT

Brudd på regelverket

Abonner på avgjorte saker Alle saker

Utvalgte saker

Tilbydernes evalueringspris skal i utgangspunktet oppgis i begrunnelsen i en lavest-pris konkurranse

Klagenemnda har i sak 2015/143 for første gang vurdert begrunnelsesplikten i en lavest-pris konkurranse, hvor innklagede i tildelingsbegrunnelsen ikke opplyste om evalueringsprisen.

Kontraktsinngåelse basert på en tidligere avlyst konkurranse var en ulovlig direkte anskaffelse

Klagenemnda tok i sak 2016/13 stilling til om en oppdragsgiver hadde adgang til å inngå kontrakt basert på en konkurranse som tidligere var avlyst. Klagenemnda kom til at kontraktsinngåelsen ikke kunne hjemles i den første kunngjøringen, og innklagedes omgjøring av den første avlysningen, og kontraktsinngåelsen med valgte leverandør måtte derfor karakteriseres som en ulovlig direkte anskaffelse.

Se alle utvalgte saker

Ny forskrift om konsesjonskontrakter

1. januar 2017, samtidig med ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser, og ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene, trådte også e...

LEDIG STILLING SOM ØKONOMI- OG PERSONALANSVARLIG

Nærings- og fiskeridepartementet skal våren 2017 etablere et nytt organ – Klagenemndsekretariatet. Organet skal betjene seks ulike nemnder underlag...

MOGLEGHEITER FOR STUDENTAR

Trainee opphald og skriveplass for masterstudent

Nyhetsarkiv