Siste avgjorte saker

Dato Saksnr. Innklaget og avgjort
11.10.2017 2016/179

NAV Tiltak Rogaland

Ikke brudd på regelverket

10.10.2017 2016/191

Granvin kommune

Ikke brudd på regelverket

10.10.2017 2016/182

Nøtterøy kommune

Avvist - saken gjelder ikke brudd på lov om offent

10.10.2017 2016/189

Statens vegvesen

Brudd på regelverket

10.10.2017 2016/157

Northcape Turnaroundport AS / Porsanger kommune

Brudd på regelverket

Abonner på avgjorte saker Alle saker

Utvalgte saker

Kompensasjon av merverdiavgift ikke en direkte subsidie i forskriftens forstand

Klagenemnda tok i sak 2016/95 stilling til om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, kunne anses som en direkte subsidie etter forskriften § 1‑2 (3).

Vedståelsesfristen var forlengt i tråd med regelverket, sjølv om dato og klokkeslett ikkje var angitt.

I klagenemnda si sak 2016/115 hadde innklaga gjennomført ein konkurranse med forhandling om "entreprise E51 Driftskontroll" i samband med utbygging av Odderøya renseanlegg. Klagar førte mellom anna fram at innklaga hadde brote regelverket ved å inngå kontrakt med valde leverandør utan at vedståelsesfristen hadde blitt forlengt på riktig måte. Dette var grunngjeve med at e-posten frå valde leverandør der det blei stadfesta at vedståelsesfristen blei forlengt, ikkje angav dato og klokkeslett. I forlenginga av dette hevda klagar at det måtte sjåast på som ei ulovleg direkte anskaffing å inngå kontrakt med valde leverandør.

Se alle utvalgte saker

Nyhetsbrev nr 3 2017

I denne utgaven kan du lese om:

Kofas fagkonferanse 2017 er nå FULLTEGNET

KOFA konferansen er FULLTEGNET.

NYTT TELEFONNUMMER FRA 1.APRIL

Klagenemndssekretariatet har fått nytt telefonnummer

Nyhetsarkiv